• icon Kryta Pływalnia WODNIK
 • icon Boisko ze sztuczną nawierzchnią
 • icon Hala Sportowa Spartakus
 • icon Lodowisko
image Popływaj z Nami Przyjdź na pływalnię WODNIK Zobacz ofertę
image Wysoka jakość nawierzchni Zbierz drużynę i zagraj Zobacz cennik wynajmu
image Postaw na sport Piłka halowa, siatkówka czy też koszykówka Zobacz ofertę
image Lodowisko "Biały Orlik" Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na lodzie Zobacz szczegóły

baner2018 750x200 v2

1.    Główny Organizator
• Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"

2.    Współorganizatorzy
• Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BIEDRONKI”
• Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM

3.    Partnerzy
• Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
• Polski Związek Sportów Wrotkarskich
• Polski Związek Lekkiej Atletyki  
• Starostwo Powiatowe w Grójcu    
• Liceum Ogólnokształcące w Grójcu
• Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
• Areszt Śledczy w Grójcu
• Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
• 1 Ośrodek Radioelektroniczny Grójec

4.    Cele i zadania
• propagowanie zdrowego trybu życia;
• popularyzacja biegania, jazdy szybkiej na wrotkach i nordic walking;
• integracja środowiskowa;
• wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych ;
• kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.

5.    Termin i miejsce
Bieg odbędzie się 07.10.2018 r. (Niedziela)
• biegi dziecięce odbędą się w godzinach 9.30 – 11:30;  
• start biegu głównego:
biegacze i nordic walking 12:00 , - ul. Zbyszewska;
• rolkarze godz. 13:45 - ul. Niepodległości;
Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16. W dniu imprezy otwarte w godzinach 8.00-16.00, w sobotę 06.10.2018 otwarte w godzinach 16.00 – 20.00
Biegi dziecięce będą rozgrywane na ulicy Niepodległości, na odcinku pomiędzy ulicami Pocztową i Jana Pawła II. Trasa biegów głównych wytyczona została na 4 km pętli i prowadzi: ul. Zbyszewską, Piłsudskiego, Niepodległości, Słowackiego.

START biegu głównego (BIEGACZE I NORDIC WALKING) na 10 km ul. Zbyszewska; META na ul. Niepodległości na wysokości budynku Poczty Polskiej.

START i META biegu głównego (ROLKARZEA) na 20 km ul. Niepodległości na wysokości budynku Poczty Polskiej.

6.    Limit czasu i uczestników biegów
Limit uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych wynosi 400 osób. Nie występuje limit czasu na ukończenie biegów dziecięcych.
Limit uczestników biegu głównego wynosi: 350 biegaczy, 150 rolkarzy i 100 uczestników nordic  walking.

Limit czasu dla biegu głównego na 10 km to 1,5 godziny. Limit czasu biegu głównego 20 km (rolkarze) wynosi 1 godz.. Trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 14:45, osoby chcące kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z ulicy i mogą to zrobić na własną odpowiedzialność używając chodnika.

7.    Warunki uczestnictwa

Prawo startu w biegu VIII Grójecka Dycha na 10 km i 20 km mają osoby, które do dnia 07.10.2018 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie, nie młodsze niż 16 lat, mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Ponadto warunkiem udziału w biegu jest:

 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 • Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas biegu kasku ochronnego na głowę.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu oraz jego kolejnych edycji.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach społecznościowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
 • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

8.   Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenia do dnia 30.09.2018 r., WYŁĄCZNIE ON LINE na stronie: www.elektronicznezapisy.pl

• zapisy on-line: biegi dziecięce i młodzieżowe,
• zapisy on-line: biegi główny na 10 km i 20 km;

UWAGA: W dniu biegu nie będą prowadzone zapisy.

Opłata startowa:
Biegi dziecięce i młodzieżowe zwolnione z opłaty.
Bieg główny 10 km i 20 km.
• opłata startowa wynosi 45 zł, uczestnicy zapisani w terminie do 31.07.2018 roku - 40 zł;
• osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej,
• opłata nie podlega zwrotowi.

9.    Nagrody i klasyfikacje

każdy uczestnik biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pakiet startowy; pierwszych trzech biegaczy biegów dziecięcych w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców otrzymają medale;

każdy uczestnik biegu głównego 10 km i 20 km otrzyma pakiet startowy. Po ukończeniu biegu pamiątkowy medal na mecie;

pierwszych trzech biegaczy i rolkarzy biegu głównego we wszystkich kategoriach otrzyma puchar; niespodzianki od sponsorów,

Klasyfikacje:
OPEN K i M,
Kobiece

Kategoria K 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2000-1989)
Kategoria K 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1988-1979)
Kategoria K 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1978-1969)
Kategoria K 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1968-1959)
Kategoria K 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1958- 1949)
Kategoria K 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1948 i wczeniejsze)

Męskie

Kategoria M 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2000-1989)
Kategoria M 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1988-1979)
Kategoria M 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1978-1969)
Kategoria M 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1968-1959)
Kategoria M 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1958- 1949)
Kategoria M 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1948 i wczeniejsze)
Młodzieżowe
K 16: (2002-2001) od 16 do 17 roku życia
M 16: (2002-2001) od 16 do 17 roku życia

Zwycięzcy klasyfikacji OPEN nie będą brani pod uwagę w powyższych klasyfikacjach wiekowych.
•  K i M klasyfikacje dodatkowe:
o  mieszkańcy gminy i miasta Grójec wśród biegaczy i rolkarzy,
o  Służby Mundurowe wśród biegaczy na 10 km,
o  Nordic Walking  - klasyfikacja Kobiet i  Mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe
Podsumowanie cyklu BIEGOWA DYCHA

Biegi dziecięce i młodzieżowe.

· bieg krasnali (dzieci urodzone w 2012 roku i młodsze ) – 100m. 

· dzieci urodzone w latach 2010-2011 100m. 

· dzieci urodzone w latach 2008-2009 200m. 

· mBodzie| urodzona w latach 2006-2007 400m. 

· mBodzie| urodzona w latach 2004-2005 800 m. 

· mBodzie| urodzona w latach 2003 800 m

10.    Program imprezy w dniu 07.10.2018 r.
· Otwarcie biura zawodów w dniu 06.10.2018 (sobota): godzina 16.00-20.00

· Otwarcie biura zawodów w dniu biegu: godzina 8.00

· w godzinach 8:00-9:15 odbiór pakietów startowych do biegów dziecicych; 

· w godzinach 9.00-11:30 odbiór pakietów startowych biegacze i nordic walking;

· w godzinach 9.00-13:15 odbiór pakietów startowych rolkarze;

w godzinach 9:30-11:20 przeprowadzenie biegów dziecicych, w tym;

- bieg krasnali (dzieci ur. w 2012 roku i mBodsi ), wrotkarze i biegacze 100m  godz.9.30. 

- dzieci urodzone w latach 2010-2011 wrotkarze i biegacze 100m  godz.10.00.

- dzieci urodzone w latach 2008-2009 wrotkarze i biegacze 200m  godz.10.20. 

- mBodzie| urodzona w latach 2006-2007 wrotkarze i biegacze 400m  godz.10.40. 

- mBodzie| urodzona w latach 2004-2005 wrotkarze i biegacze 800m  godz.11.00. 

- mBodzie| urodzona w roku 2003 wrotkarze i biegacze 800m  godz.11.20.

· 12:00 start biegu 10 km biegacze i nordic walking;

· 13:45 start biegu 20 km rolkarze; 

Dekoracje na bieżąco po zakończonych biegach;

· 15:30 zakończenie imprezy;

11.    Zasady finansowania
• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy,
• zawodnicy (dzieci i młodzież) nie płacą za uczestnictwo w biegu,
• zawodnicy (dorośli) uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.
 
12.    Uwagi końcowe
• bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
• organizator zapewnia szatnie/przebieralnie dla zawodników w hali sportowej Spartakus,
• szatnie będą czynne od godziny 8:00 do 16:30,
• aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg,
• wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych,
• organizator nie ubezpiecza zawodników,
• w dniu zawodów ogłoszone zostaną nieoficjalne wyniki. Oficjalne wyniki biegu zamieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora  www.gosmazowsze.pl do czwartku 11.10.2018 r,
• organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym powinien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
• organizatorzy zapewnią opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13.    Kontakt do Organizatora:
Ireneusz Wojciechowski  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin wersja PDF >> POBIERZ

pdf

Grójeckie Spotkania Biegowe

baner 1

Polecane

camera white

Galeria


 herb100

www.grojecmiasto.pl


Plakietka hufca

Kalendarz wydarzeń

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kontakt

Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
05-600 Grójec
ul. Laskowa 17
tel. 048 664 30 42
e-mail: gos@gosmazowsze.pl