Kalendarz wydarzeń

II OTWARTE MISTRZOSTWA GRÓJCA W AQUATHLONIE
Sobota 27 maj 2017
Odsłon : 106

II OTWARTE MISTRZOSTWA GRÓJCA

W AQUATHLONIE

REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR

GRÓJECKI OŚRODEK SPORTU „Mazowsze”

§ 2 PATRONAT

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

§ 3 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 • 27 MAJA 2017 (sobota)
 • GODZ. 09.00 – rozgrzewka pływacka
 • konkurencja PŁYWANIE – pływalnia „WODNIK” ul. Drogowców 12,
 • konkurencja BIEG – okrążenie/ pętla ok. 500 m – trasa wyznaczona przy Hali Sportowej „SPARTAKUS”.

 § 4 CEL IMPREZY

 • Promowanie Aquathlonu wśród dzieci i młodzieży,
 • Zabawa bez alkoholu, papierosów i narkotyków,
 • Wyłonienie Mistrzów Grójca w Aquathlonie w poszczególnych kategoriach wiekowych
  z podziałem na płeć,

§ 5 ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zapisów można dokonywać osobiście w recepcji pływalni „WODNIK” ul. Drogowców 12

w godzinach 8.00-20.00 lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.05.2017 roku do godziny 20.00.

 1. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika.
 2. Rejestracji (uprzednio zgłoszonych zawodników) można dokonać w dniu imprezy najpóźniej do godziny 8.30 w Biurze Zawodów.
 3. Opłata startowa za Aquathlon wynosi 20 złotych.
 4. Opłatę startową wpłacamy w dniu zawodów w recepcji pływalni.
 5. Biuro Zawodów w dniu imprezy mieści się przy recepcji pływalni „WODNIK”.

§ 6 UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty. W zawodach mogą brać udział, zarówno amatorzy jak również osoby zrzeszone w klubach sportowych, obie grupy uczestników zostaną sklasyfikowane łącznie w odpowiedniej kategorii wiekowej z podziałem na wiek i płeć.
 2. Każdy uczestnik w dniu zapisów zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W przypadku osób niepełnoletnich ww. dokumenty składa opiekun prawny (druki dostępne w recepcji pływalni oraz na stronie www.gosmazowsze.pl).
 3. Uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy uczestnik stawia się do zawodów z własnym sprzętem. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy zgodny z wymogami regulaminu pływalni (kąpielówki-slipy, strój kąpielowy), Każdy uczestnik otrzyma przed zawodami pakiet startowy: czepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę.
 5. Zgłoszenie się Uczestnika do zawodów Organizator uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o tym, iż stan zdrowia zgłaszanego nie uniemożliwia udziału
  w zawodach sportowych.
 6. Zgłoszenie się Uczestnika do zawodów Organizator uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o tym, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Organizator ustala limit zawodników biorących udział w zawodach do 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pływanie:konkurencja pływacka Aquathlonu rozegrana zostanie na pływalni „WODNIK”
o długości 25 m, 6 torów. W jednej serii maksymalnie może wystartować 12 zawodników – start z wody, dwóch zawodników na torze po dwóch stronach toru.

Aquathlon: po zakończeniu konkurencji pływackiej, zawodnicy przemieszczają się na bieżnię LA przy Hali Sportowej „SPARTAKUS” (czas ok. 30 min. od zakończenia konkurencji pływackiej). Następnie odbędzie się konkurencja biegowa, zawodnicy będą startować
w jednej lub więcej seriach w zależności od ilości uczestników. W pierwszej serii startują zawodnicy z najlepszymi czasami uzyskanymi na pływaniu. Suma czasów pływanie + bieg decyduje o wyniku końcowym.

Trasa biegowa: – trasa wyznaczona przy Hali Sportowej „SPARTAKUS”.

Pomiar czasu: ręczny.

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW:

8.00 - 8.30      rejestracja - weryfikacja wcześniej dokonanych zgłoszeń.

9.00 - 9.30 - rozgrzewka pływacka – kat. A, B, C, D.

9.30 - uroczyste otwarcie zawodów – pływalnia.

09.45 - start pierwszej serii pływania w kat. A, B, C, D.

11.00 - start konkurencji biegowej Aquathlon - kat. A.

13.30 - 15.30 - uroczysta dekoracja i zakończenie zawodów.

§ 7 KATEGORIE WIEKOWE

 1. KATEGORIA WIEKOWA „A” – ROK URODZENIA 2008, 2007
 2. KATEGORIA WIEKOWA „B” – ROK URODZENIA 2006, 2005
 3. KATEGORIA WIEKOWA „C” – ROK URODZENIA 2004, 2003
 4. KATEGORIA WIEKOWA „D” – ROK URODZENIA 2002 i starsi

§ 8 DYSTANSE

KATEGORIA „A”

- Pływanie – dystans 200 m (8 długości basenu),

   - Bieg - dystans 500 m (1 okrążenie)

KATEGORIA „B”

- Pływanie – dystans 400 m (16 długości basenu),

   - Bieg - dystans 1000 m (2 okrążenie)

KATEGORIA „C”

- Pływanie – dystans 600 m (24 długości basenu),

   - Bieg - dystans 1500 m (3 okrążenia)

KATEGORIA „D”

- Pływanie – dystans 800 (32 długości basenu),

   - Bieg - dystans 2000 (4 okrążenia)

§ 9 DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawodnik zostanie wykluczony, gdy:

 • Nie wypełni formularza startowego.
 • W przypadku zawodników niepełnoletnich nie przedstawi pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 • Nie uiści opłaty startowej.
 • Nie posiada potrzebnego do startu sprzętu, stroju kąpielowego.
 • Gdy będzie podejrzenie, iż zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Nie stosuje się do regulaminu zawodów, pływalni WODNIK.

Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, gdy:

 • Spóźni się na swój start.
 • Nie ukończy obowiązkowych konkurencji.
 • Nastąpi próba oszustwa w postaci skrócenia dystansu.
 • Będzie powodował zagrożenie zdrowia innych zawodników, organizatorów oraz kibiców.
 • Nie będzie przestrzegał zasad fair play.
 • Zgubi swój numer startowy.

Uwaga: Zawodnik wycofując się z zawodów z jakiegokolwiek powodu winien niezwłocznie
    powiadomić o tym organizatora lub sędziego.

§ 10 PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu udziału w wyścigu.

§ 11 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. Zawodnicy biorący udział w imprezie są pod opieką lekarską – ratownik medyczny ponadto otrzymują batonik regeneracyjny i wodę.
 2. Za zajęcie I miejsca w klasyfikacjach poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na płeć, uczestnik otrzyma medal i dyplom, za miejsce II – III zawodnik otrzyma medal i dyplom.
 3. Za zajęcie miejsc IV-VI w klasyfikacjach poszczególnych kategorii wiekowych uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 4. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu zawodów otrzymują pamiątkowy medal (moment wbiegnięcia na metę).

      § 12 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Grójecki Ośrodek Sportu MAZOWSZE, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
 2. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.
 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.

§ 13 UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawodnicy obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu zawodów
  i przepisów PZT oraz regulaminów obiektów na których impreza się odbywa;
 2. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicu /prawnym opiekunie/;
 3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
 4. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem do zawodów oraz podpisem złożonym na oświadczeniu o stanie zdrowia;
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych
  i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 7. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w zawodach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia oraz na czas zawodów ubezpieczyli się od następstw NW.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów;
 9. Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu zawodów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych tj. klęska żywiołowa lub tym podobne. Tylko w takim przypadki opłata startowa zostanie zwrócona.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczestników oraz wykorzystywania zdjęć
 11. Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwają organizatorzy.

§ 14 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu zawodów, jak również
  do wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.
 2. W przypadku małej liczby osób w danej kat. wiekowej zawodnicy mogą wystartować wspólnie. Następnie zgodnie z wynikami i zgłoszeniami będą klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.
 3. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń